Opis przedszkola

Niepubliczne Przedszkole „TUP-TUP", to wyjątkowe miejsce, gdzie szczególną uwagę przywiązujemy do tego, aby wspomagać i ukierunkować rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.

Każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego pragniemy dla nich wszystkiego co najlepsze: uśmiechu, zadowolenia, poczucia bezeceństwa wiary w siebie i innych. W grupach około 20 osobowych precyzyjnie przygotowany program zajęć pozwala dziecku na beztroską zabawę i rozwijanie własnej osobowości.

W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN. Ponadto poprzez zabawę, chcemy przygotować dzieci do startu w życie szkolne a także wspomagać ich rozwój oraz edukację. W  ramach wspólnych zajęć dzieci uczą się obcować w grupie, wykonują ciekawe zadania plastyczne, rozwijają swoje umiejętności psychoruchowe i społeczne. Pomaga to w pokonaniu barier w kontaktach z rówieśnikami oraz w rozwijaniu indywidualnych umiejętności dziecka.

Naszym celem jest poszukiwanie i wydobywanie wszelkich talentów, jakie drzemią w dzieciach i dawanie im możliwości rozwoju. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Dajemy dzieciom możliwość: samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 17.00. W tym czasie gwarantujemy dzieciom pełne wyżywienie, uwzględniając indywidualną dietę dziecka.

Przygotowujemy dzieci do życia w wielokulturowym i wielojęzycznym świecie i  jesteśmy po to by pomagać, prowadzić, wspierać, inspirować, wskazywać.